ABOUT US

Bảo Hiểm PVI Sài Gòn

Trực thuộc Tổng công ty Bảo Hiểm Dầu Khí PVI. Chúng tôi tự hào luôn giữ vững vị thế Công Ty Bảo Hiểm Số 1 Việt Nam trong suốt những năm qua

Các Sản Phẩm Bảo Hiểm PVI

 • Bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân tại công trường
 • Bảo hiểm tai nạn lao động cho công nhân tại nhà máy, xí nghiệp
 • Bảo hiểm tai nạn điện
 • Bảo hiểm tai nạn giao thông
 • Bảo hiểm tai nạn lao động cho nghề nghiệp rủi ro tai nạn cao: thi công kính mặt dựng, sản xuất cơ khí, gỗ …
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc
 • Bảo hiểm vật chất thân vỏ
 • Bảo hiểm tổn thất toàn bộ
 • Bảo hiểm tổn thất, mất cắp bộ phận
 • Bảo hiểm thủy kích

 • Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Chuyển đổi nội dung
Chuyển đổi nội dung
Chuyển đổi nội dung
Chuyển đổi nội dung

Why Choose Us

A descriptive paragraph that tells clients how good you are and proves that you are the best choice that they’ve made. This paragraph is also for those who are looking out for a reliable car repair.

Expert Engineers

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Experience Skills​

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Low Cost

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Guarantee Services​

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Trusted Work​

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

High Quality​

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.

Make An Appointment

This is a short description elaborating the service you have mentioned above.​​

Working Hours
Emergency Calls 24/7

91-123-456-7890​​​

EMERGENCY CALL 24/7
BOOK AN APPOINTMENT TODAY